• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37

WALNE ZGROMADZENIE SM

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem, w którym ma prawo uczestniczyć każdy członek Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie 2024: 

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 

Wzór pełnomocnictwa 

Sprawozdanie z działalności w tym finansowe 2023 r. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2023 r.

Uchwała zwołująca, harmonogram i porządek obrad WZ 2024 r.

Projekty uchwał 

Walne Zgromadzenie 2023:

Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Wzór pełnomocnictwa 

Sprawozdanie z działalności w tym finansowe 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 r. 

Sprawozdanie biegłego rewidenta 2022 r.

Uchwała zwołująca, harmonogram i porządzek obrad WZ 2023 r. 

Projekty uchwał 

 

Walne Zgromadzenie 2021/2022:

Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Wzór pełnomocnictwa

Uchwała zwołująca, harmonogram i porządek obrad WZ 2022 r. 

Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 r. 

Sprawozdanie biegłego rewidenta 2021 r. 

Sprawozdanie z działalności w tym finansowe 2020 r. 

Sprawozdanie z działaności w tym finansowe 2021 r. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2020 r. 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2021 r. 

Projekty uchwał 

 

Walne Zgromadzenie 2020:

Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 

Projekty Uchwał

 Wniosek Rady Nadzorczej do WZ w sprawie wyboru Delagata

Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad

Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Wzór pełnomocnictwa

 

Walne Zgromadzenie 2019:

Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia 
Uchwały Walnego Zgromadzenia 

Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad

Projekty Uchwał
Projekty uchwał wniesione w trybie art. 83 ust. 10-11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Wzór pełnomocnictwa

 

 Walne Zgromadzenie 2018:


Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwały Walnego Zgromadzenia
Statut
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty Uchwał
Projekt statutu
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Informacja Rady Nadzorczej o przeprowadzonej lustracji
Wzór pełnomocnictwa

Walne Zgromadzenie - Listopad, Grudzień 2017r.

Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwały Walnego Zgromadzenia
Statut
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty Uchwał
Projekt statutu
Żądanie wniesione przez członków

Walne Zgromadzenie 2017:
Uchwały Walnego Zgromadzenia 2017 r.
Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty Uchwał
Projekty Uchwał wniesione przez członków
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie 2016:

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2016 r.
Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty Uchwał
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie 2015:

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2015 r.
Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty Uchwał
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie 2014:

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2014 r.
Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty Uchwał
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Informacja Rady Nadzorczej o przeprowadzonej lustracji

Walne Zgromadzenie 2013:

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2013 r.
Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty Uchwał
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Projekty uchwał wniesione w trybie art. 83 ust. 10-11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Walne Zgromadzenie 2012:

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2012 r.
Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty uchwał
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Informacja Rady Nadzorczej o przeprowadzonej lustracji
Projekty uchwał wniesione w trybie art. 83 ust. 10-11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Walne Zgromadzenie 2011:

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2011 r.
Protokół z Kolegium Walnego Zgromadzenia
Uchwała zwołująca WZ wraz z harmonogramem i porządkiem obrad
Projekty uchwał
Wyciąg ze sprawozdania Zarządu (w tym finansowego)
Opinia biegłego rewidenta
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Projekty uchwał wniesione w trybie art. 83 ust. 10-11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych