• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
14  Lis 

Zadanie priorytetowe Policji

Komenda Miejska Policji w Jastrzębiu-Zdroju realizuje zadanie priorytetowe w rejonie ulicy Warmińskiej 16 w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z występowaniem przypadków spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania porządku publicznego i grupowania się osób, których zachowanie wskazuje, że są pod wpływem substancji psychoaktywnych , które negatywnie rzutują na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.                                                                                                 

Lokatorzy proszeni są o zgłaszanie powyższych incydentów do Dzielnicowego KMP Jastrzębie-Zdrój.

Zadanie realizuje: asp. Łukasz Szczepański, Dzielnicowy Rewiru II Dzielnicowych,  tel. komórkowy: 605 687 121. 

e-mail: dzielnicowy.jastrzebiezdroj.12@jastrzebie.ka.policja.gov.pl

https://jastrzebie-zdroj.policja.gov.pl/k10/prewencja/twoj-dzielnicowy-2/160807,Twoj-dzielnicowy.html