• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37

Unormowania prawne

Wybrane akty prawne regulujące działalność spółdzielni mieszkaniowych

Ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
Tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2018 r. opublikowany w Dz. U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zmianami.

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze.
Tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018 r. opublikowany w Dz. U. z 2018 r., poz. 1285 z późn. zmianami.

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.
Tekst jednolity z dnia 7 czerwca 2018 r. opublikowany w Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 z późn. zmianami