• 44-330 Jastrzębie-Zdrój
    ul. Słoneczna 18A
  • tel. 32 47 626 36
    tel. 32 47 626 37
08  Gru 

Lustracja Spółdzielni

Spółdzielnia w okresie od lipca do października bieżącego roku była poddana ustawowej lustracji. Lustracja obejmowała okres od 2020 roku  do  2022 roku. Główne wnioski z lustracji zostały zawarte w liście polustracyjnym sformułowanym przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Szczegółowe ustalenia zawarte są w protokole z lustracji, który został udostępniony Członkom Spółdzielni na stronie internetowej www.smjasmos.pl w serwisie członkowskim.

Każdy Członek ma prawo zapoznać się z protokołem polustracyjnym, który jest dostępny w wersji papierowej w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” w pokoju nr 3.

List polustracyjny